0541 8023553

SQL VERİTABANI SORGULAMA EĞİTİMİ

sql-logo
 • Software Development

SQL veritabanı sorgulama eğitimi; veritabanı tasarımı ve sorgulama konusunda sıfırdan başlayıp, uzmanlaşmak isteyen herkes içindir.Bu eğitimde, Microsoft SQL Server ürünü üzerinde, veritabanı tasarımı, sorgulama ve temel yönetim konularını ele alıyoruz. Bu eğitimde ayrıca View, Stored Procedure, Function ve Trigger gibi temel veritabanı konularını da gerçek yaşam örnekleri ile inceliyoruz. Ayrıca; yedekleme, kurtarma ve güvenlik gibi konulara da giriş yapıyoruz.

 • Süre: 30 Saat

 • Seviye: Başlangıç

Veri Tabanı Temel Kavramları Normalizasyon

 • Verinin tarihi
 • RDBMS kavramı
 • MSSQL versiyonları
 • Sistem veritabanları

SSMS ile Çalışma

Veritabanı Oluşturma

 • Normalizasyon Kavramı
 • 1’e 1, 1’e Çok ve Çok’a Çok İlişkileri
 • Primary Key ve Foreign Key
 • Veri Tipleri

Sql Script Esasları

 • DDL komutları ile veritabanı oluşturmak

Veri Tabanı Sorgulama

 • Resultset kavramı
 • INSERT, UPDATE ve DELETE komutları
 • SELECT ifadesi
 • Kolon filtreleme
 • WHERE cümlesi ile satır filtreleme
 • ORDER cümlesi ile sıralama
 • TOP ile satır sayısı sınırı
 • DISTINCT ile tekrarlanan kayıtları filtreleme
 • Aggregate Functions
 • GROUP BY ile Veriyi Gruplama
 • JOIN Sorguları (Inner, Left, Right, Full outer, Cross)
 • Sub-Query (iç içe sorgu)

Scripting Detayları

 • If exist komutu
 • WHEN CASE komutu
 • FQN

Views

 • View oluşturma
 • Hangi durumlarda View kullanılır

Stored Procedures

 • sp oluşturma ve parametreler
 • sp çağırma
 • Try Catch bloğu
 • Transaction yönetimi

Functions

 • Bazı hazır scalar fonksiyonlar (DateTime, String ve Math gibi)
 • Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar

Triggers

 • Trigger türleri
 • After ve Instead of Trigger
 • Avantaj ve dezavantajları
 • Recursive Trigger
 • Trigger yönetimi

Yedekleme Stratejileri

 • BACKUP komutu
 • FULL ve DIFFERENTIAL Backup
 • RESTORE komutu
 • Agent ile tarihe göre plan oluşturma
 • Yedekleme stratejileri

Güvenlik

 • Login
 • User
 • Role ilişkileri
 • Schema yapısı
 • İhtiyaç duyduğunuz veritabanı tasarımını yapabilecek,
 • Hazırda bulunan veritabanlarından her türlü sorguyu çekebilecek,
 • Veritabanlarının yedekleme ve kurtarma operasyonlarını yürütebileceksiniz.

SQL veritabanı sorgulama öğrenmek isteyen herkese açıktır.

EĞİTİMLER

İLETİŞİM

  BireyselKurumsal
  Bizden haber almak isterseniz bültenimize abone olun!