0541 8023553

OOP PRENSİPLERİ VE TASARIM DESENLERİ EĞİTİMİ

oop-logo
 • Software Development

Günümüz yazılım geliştirme dünyasında, bir uygulamanın sürekli geliştirilebilir ve güncellenebilir olmasının en büyük sebebi OOP yöntemidir. Peki, bu OOP yaklaşımının evrensel prensipleri, felsefesi var mıdır? Yani bir projeyi bu yöntemle geliştirmeye başladığınızda nasıl düşünmeli ve nasıl hareket etmelisiniz? İşte iki bölümden oluşan bu eğitimin ilk bölümünde, OOP’nin temel kavramlarını ve prensiplerini aktarıyoruz. İkinci kısımda ise, bahse konu bu prensiplerin ışığında oluşturulmuş, sıkça karşılaşılan sorunlara evrensel çözümler sunan Tasarım Desenlerini (Design Patterns) ele alıyoruz.

 • Süre: 30 Saat

 • Seviye: Orta

OOP Kavramları

 • Neden OOP tercih ediliyor?
 • Sınıf ve Nesne arasındaki fark
 • Kapsülleme (Encapsulation)
 • Oluşturucular (Constructor)
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polimorfizm)
 • Abstract Sınıflar
 • Interface
 • Delegate ve Lambda Operatör
 • Events

SOLID Prensipleri

 • Single Responsibility Principle
 • Open Closed Principle
 • Liskov Substitution Principle
 • Interface Segregation Principle
 • Dependency Inversion Principle

C# ile Tasarım Desenleri (Design Patterns)

 • Gangs of Four Patterns
 • Creational Patterns
 • Abstract Factory
 • Builder
 • Factory Method
 • Prototype
 • Structural Patterns
 • Adapter
 • Bridge
 • Composite
 • Decorator
 • Façade
 • Flyweight
 • Proxy
 • Behavioral Patterns
 • Chain of Responsibility
 • Command
 • Interpreter
 • Iterator
 • Mediator
 • Memento
 • Observer
 • State
 • Strategy
 • Template Method
 • Visitor
 • Anti Patterns

OOP Prensipleri ve Tasarım Desenleri eğitimini tamamladığınızda,

 • Uygulama geliştirme süreçlerine OOP yaklaşımı ışığında bambaşka bir gözle bakabilecek,
 • Süreci OOP prensiplerine göre analiz edebilecek ve karşılaştığınız bir problemi, evrensel bir tarzla çözümleyebileceksiniz.

C#.NET platformunda temel bilgiye sahip, basit de olsa bir proje deneyimi olması gerekmektedir.

EĞİTİMLER

İLETİŞİM

  BireyselKurumsal
  Bizden haber almak isterseniz bültenimize abone olun!