0541 8023553

İLERİ C#.NET EĞİTİMİ

ileri-csharp-egitimi
 • Software Development

C#.NET uygulama geliştirme platformu, birçok yazılım problemine çözüm olarak kullanabilecek kütüphane ve tekniği bir araya getirmektedir. İleri C#.NET eğitiminde, bu ileri düzey kavramları, örnekler ile inceliyoruz. Bu sayede, .NET geliştiricisinin konu hakkındaki uzmanlığını arttırmayı hedefliyoruz.

 • Süre: 30 Saat

 • Seviye: İleri

Types

 • Enum
 • Interface
 • Anonymous Types

Generics

 • Generic Types
 • Constraints
 • Generic Methods
 • Variance

Collections

 • List<T>
 • IEnumarable, IEnumarator vs
 • Dictionary
 • FIFO ve LIFO
 • Concurrent Collection
 • Tuples

Object Lifetime

 • Garbage Collection
 • Destructor and Finalization
 • IDisposable

Exception Handling

Delegates – Lambdas – Events

Advanced C#

 • Indexer Methods
 • Operator Overloading
 • Custom Type Conversions
 • Anonymous Types

Reflection – Custom Attributes

Dynamic Type ve DLR

 • dynamic anahtar kelimesi
 • Dynamic Language Run-Time (DLR)

App Domains

Multithreading, Parallel and Async Programming

 • C# programlama dili ve .NET platformunun ileri seviye konularını kavrayabilecek ve uygulayabileceksiniz.

Temel C# konularına ve OOP temellerine hâkim tüm yazılım geliştiriciler katılabilir.

EĞİTİMLER

İLETİŞİM

  BireyselKurumsal
  Bizden haber almak isterseniz bültenimize abone olun!