0541 8023553

C#.NET PROGRAMLAMA EĞİTİMİ

 • Software Development

C#.NET Programlama Eğitimi; daha önce proglamlama eğitimi almamış katılımcılar için uygundur. Bu eğitimde; C# dilinin (ve .NET platformunun) en temel kavramlarından başlayarak adım adım ilerleyerek, evrensel programlama kavramlarını öğreneceksiniz. Eğitim süresinde Microsoft Visual Studio IDE’sinin son versiyonunda örnekler geliştirilecektir.

 • Süre: 70 Saat

 • Seviye: Başlangıç

C# Programlama Dili ve .NET Platformu

 • CLR ve IL
 • JIT Kavramı
 • .NET’de Assembly Kavramı

Microsoft Visual Studio Arayüzü

 • Tema ve Şablon Seçimi
 • Pencereleri Kullanma
 • Kod Geliştirme Ortamını Özelleştirme ve Bazı İpuçları

C# Söz Dizimi ve Temel Kavramlar

 • Referans Yapısı
 • using Anahtar Sözcüğü ve namespace
 • Scope Kavramı
 • İlk Uygulama

Windows Form Application Temelleri

 • Form Arayüzü
 • ToolBox ve Kontrol Kullanımı
 • Kontrol Özellikleri
 • Kontrol Olayları
 • Kontrol Metotları

Değişkenler ve Veri Tipleri

 • Değişken Tanımlama Söz Dizimi
 • Primitive (ilkel) Veri Tipleri
 • Object Tipi ve Bellek Yönetimi
 • Tipler Arası Dönüşüm
 • Implicit (dolaylı) ve explicit (doğrudan) Dönüşüm
 • Boxing ve Unboxing
 • Convert Sınıfı
 • Aritmetik Operatörler
 • Birleşik Operatörler

Hatalar ve Hataların Giderilmesi

 • Exception Yapısı
 • Try Catch Bloğu
 • Finally Bloğu

Karar Yapıları

 • Koşullu İfadeler ve If Deyimi
 • Mantıksal Önerme
 • Mantıksal Operatörler
 • Bağlantılı Koşullandırma (else if)
 • VE ya da VEYA Birleşik Önermeleri
 • switch – case Deyimi
 • ternary Operatörler (? – ??)

Diziler-Koleksiyonlar-Generic List

 • Dizi Tanımlama
 • Index Kavramı
 • ArrayList ile Temel Koleksiyonlar
 • List<> Kullanımı ve Avantajları

Döngüler

 • for Döngüsü
 • continue ve break Anahtar Kelimeleri
 • while Döngüsü
 • do while Döngüsü
 • foreach Döngüsü

Metodlar

 • Metot Tipleri
 • Metot İmzası
 • Metot Parametre Tipleri (out, ref, param)
 • Overloading
 • Recursive Metotlar
 • String, Math, DateTime Metodları
 • string Tipi ve Metotları
 • Math Sınıfı ve Metotları
 • DateTime Sınıfı ve Metotları

Nesne Yönelimli Programlama

 • Nesne ve class İlişkisi
 • Özellik ve Metot Kavramları
 • Erişim Belirteçleri – Access Modifiers (private, public)
 • Constructor
 • Kalıtım (Inheritance)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphism)
 • Soyut (Abstract) class
 • Interface
 • Bazı Hazır Interface Kullanımları

Gelişmiş C# Dil Yapıları

 • Delegate Kavramı ve Delegate Oluşturma
 • Delegate Çağrıları
 • Lambda Operatörü
 • Func<> ve Action<>
 • Event Mekanizması
 • EventArgs Sınıfı
 • Extension Metotlar
 • var Anahtar Kelimesi
 • Nesne Oluşturucu (object intializer)
 • Yazım Kolaylıkları
 • Anonim Tipler
 • Anonim metotlar

LINQ

 • Linq to Collection

C# ile DB İşlemleri

 • Entity Framework
 • LINQ to EF
 • CRUD İşlemleri
 • Tüm yazılım dillerinde bulunan evrensel kavramları öğreneceksiniz.
 • Programlamanın mantığını kavrayacaksınız.
 • Algoritma oluşturmayı, oluşturduğunuz algoritmayı kodlamayı öğreneceksiniz.
 • C#.NET Programlama eğitimini tamamladıktan sonra, C#.NET programlama diline tam anlamıyla hakim olacaksınız.

Yazılım öğrenmek isteyen herkes katılabilir.


C#.NET Programlama Eğitimi için planlı eğitimimiz bulunmamaktadır. Eğitim açılması durumunda bilgi almak isterseniz, aşağıdaki butona basarak listemize kayıt olabilirsiniz.

 

Tüm Planlı Eğitimlerimiz →

EĞİTİMLER

İLETİŞİM

  BireyselKurumsal
  Bizden haber almak isterseniz bültenimize abone olun!