Kurumsal Tasarım Desenleri - Enterprise Design Pattern

kurumsal tasarım desenleri

C#.NET platformu üzerinden aktarılacak olan bu eğitimde, modern geliştirme süreçlerinde kullanılan katmanlı mimari modeli ve bu paralelde karşılaşılabilecek problemler ile çözümleri ele alınmaktadır.

SÜRE:
30 saat
ID:
senior1

EĞİTMEN:

Yazılım eğitmeni
Türkay Ürkmez
Kurucu / Yazılım Eğitmeni

Kurumsal Tasarım Desenleri – Enterprise Design Pattern

Günümüzde geliştirilmekte olan kurumsal ölçekteki yazılım ürünlerinin belirli standartları ve geliştirme stratejileri söz konusu. Nesne Yönelimli Programlama Tekniği (OOP) temel alınarak geliştirilen bu standartlar sayesinde, daha kaliteli verimli yazılım ürünleri geliştirilebilmektedir.


Kimler Katılabilir

 C#.NET platformunda, Senior seviyesinde uzmanlığa sahip yazılımcılar, altyapı uygulama geliştiricileri, takım yöneticileri ve mimarlar katılabilirler.

Eğitim İçeriği

1. Kurumsal Mimari Nedir?

2. Kurumsal Kodlama için gerekli prensipler

 • SOLID prensipleri
 • Gevşek Bağlılık (Loosely Coupled) prensibi
 • Birim Test (Unit Testing) Prensibi
 • Dependency Injection ve IoC Containers

3. Kodu daha kurumsal hale getirmek

 • Çok katmanlı mimari modeli
 • Bağlılık (Dependency) üzerine
 • İlginin ayrımı (Seperation of Concerns) ilkesi
 • Dependency Injection ve IOC pratikleri

4. Test Driven Development

 • Red-Green-Refactor yaklaşımı
 • Mock Object

5. IoC Derin Bakış

 • Factory Pattern
 • Service Locator Pattern
 • IoC Tasarımı
 • Hazır IoC araçları (Unity, Castle Windsor vs)

6. İş Katmanı Tasarımı (Business Logic Layer)

 • Transaction Script Deseni
 • Active Record Deseni
 • Domain Model

7. Servis Katmanı (Service Layer)

 • Domain Driven Design Pratikleri

8. Veri Erişim Katmanı Tasarım Teknikleri (Data Layer)

 • ORM araçları
 • Entity Framework ve DDD
 • Veri Erişim katmanında kullanılan desenler

9. Sunum (Presentation) Katmanı

 • Model-View-Presenter Deseni
 • Model-View-Controller Deseni

10. Olası senaryolar ve çözümler

 • Hata Yönetim senaryoları
 • Genişleyebilir Mimariler